Znaleziono 4 artykuły

Danuta Piasecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Twórczość radiowa Władysława Terleckiego", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 11 (1977) : [recenzja] Danuta Piasecka Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 132
"Synkretyzm gatunkowy. >>Pada deszcz<< Stefana Flukowskiego", Maria Bujnicka, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Danuta Piasecka Maria Bujnicka (aut. dzieła rec.) s. 138
"Śląskie lata i wiersze Juliana Przybosia", Krystyna Neska-Kwaśniewicz, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Danuta Piasecka Krystyna Neska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 148
"Elementy kultury ludowej w poezji Tadeusza Nowaka", Stefan Tomaszewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Danuta Piasecka Stefan Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 212