Znaleziono 12 artykułów

Ryszard Wierzbowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tło do portretu Profesora : z rozmów, dokumentów, refleksji Ryszard Wierzbowski s. 5-21
Kształtowanie się poglądów na dzieje szopki Ryszard Wierzbowski s. 28-52
Nad genezą szopki satyrycznej : (wczesne fakty dziewiętnastowieczne) Ryszard Wierzbowski s. 111-143
Panna Mimosenduft szaleje czyli tuwimisizm Ryszard Wierzbowski s. 135-143
"Szopka satyryczna- polski gatunek teatralno-literacki. (Weryfikacja genezy i elementy poetyki)", Ryszard Wierzbowski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Ryszard Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Cud" Wojciecha Bogusławskiego - polityka i artyzm : w kręgu genezy, pogłosów i paralel Ryszard Wierzbowski s. 143-167
"Projekcja politycznego marzenia. O >>Cudzie, czyli krakowiakach i góralach<< Wojciecha Bogusławskiego", Ryszard Wierzbowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ryszard Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 216
Z lwowskich i krakowskich kontaktów Reymonta Ryszard Wierzbowski s. 225-240
">>Cud<< Wojciech Bogusławskiego - polityka i artyzm. W kręgu genezy, pogłosów, paralel", Ryszard Wierzbowski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Ryszard Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 315
Aleksandra Budrecka : (9 IX 1939 - 6 I 1981) Ryszard Wierzbowski s. 333-338
Elżbieta Wróblewska : (18 I 1938 - 7 XII 1980) Ryszard Wierzbowski s. 339-342
Konferencja poświęcona literaturze i edytorstwu doby Oświecenia (Wrocław, 25-26 kwietnia 1968) Ryszard Wierzbowski s. 385-398