Znaleziono 4 artykuły

Włodzimierz Próchnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
"W setną rocznicę urodzin profesorów Juliusza Kleinera i Stanisława Pigonia" Włodzimierz Próchnicki s. 35-39
"O konstrukcji temporalnej >>Kordiana<<", Włodzimierz Próchnicki, "Ruch Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Włodzimierz Próchnicki (aut. dzieła rec.) s. 119
"U początków poetyki Leśmiana", Włodzimierz Próchnicki, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Próchnicki (aut. dzieła rec.) s. 192