Znaleziono 10 artykułów

Zbigniew Jerzy Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O Konradzie Górskim jako historyku literatury Zbigniew Jerzy Nowak s. 101-109
"Wśród zagadnień metodologii badań literackich", Zbigniew Jerzy Nowak, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) s. 130
"Dzieła", t. 1-17, Adam Mickiewicz, red. Zbigniew Jerzy Nowak, Maria Prussak, Zofia Stefanowska, Czesław Zgorzelski, Warszawa 1993-2005 : [recenzja] Jacek Brzozowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 187-198
Juliusz Kleiner wśród inicjatorów słownika Mickiewicza Zbigniew Jerzy Nowak s. 197-199
"O głównych tezach współczesnej genologii", Zbigniew Jerzy Nowak, Katowice 1969 : [recenzja] Ewa Szary Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) s. 213
"Miłosz jako tłumacz Biblii", Zbigniew Jerzy Nowak, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) s. 249
"Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem", Adam Mickiewicz, oprac. Konrad Górski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 327-332
"Mickiewicz : sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim", red. Anna Dobakówna, Marian Maciejewski, Andrzej Paluchowski, Tadeusz Polanowski, Czesław Zgorzelski, Lublin 1979 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Anna Dobakówna (aut. dzieła rec.) Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Polanowski (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 346-354
"Żmut", Jarosław Marek Rymkiewicz, Paryż 1987 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 370-388
Stanisław Zabierowski (6 sierpnia 1900 - 9 grudnia 1988) Zbigniew Jerzy Nowak s. 391-394