Znaleziono 4 artykuły

Maria Bujnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
"Synkretyzm gatunkowy. >>Pada deszcz<< Stefana Flukowskiego", Maria Bujnicka, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Danuta Piasecka Maria Bujnicka (aut. dzieła rec.) s. 138
"Fabuła a synkretyzm literatury popularnej", Maria Bujnicka [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Bujnicka (aut. dzieła rec.) s. 183
"Jak szumi „Dewajtis”?" : studia o powieściach Marii Rodziewiczówny", Anna Martuszewska, Kraków 1989 : [recenzja] Maria Bujnicka Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 197-202