Znaleziono 6 artykułów

Stanisław Mikołajczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Funkcje stylistyczne parentezy w >>Pamiętniku starego subiekta<< w >>lalce<< B. Prusa", Stanisław Bąba, Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Bąba (aut. dzieła rec.) Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 68
"Język religijny dawniej i dziś", red. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Poznań 2007-2009, T. 3-5 : [recenzja] Renata Dulian Paweł Bortkiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Wypowiedzi pojedyncze w twórczości Prusa", Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Małgorzata Szejna Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 176
"Składniowo-stylistyczny kształt prozy poetyckiej w >>Puszczy jodłowej<< Stefana Żeromskiego", Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" T.III (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 201
"Funkcje pauzy w wypowiedzeniach utworów B.Prusa", Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 230
"Jan Paweł II Odnowiciel Mowy Polskiej", pod red. Stanisława Mikołajczaka i Marty Wrześniewskiej-Pietrzak, Poznań 2009 : [recenzja] Agnieszka Kulisz Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) Marta Wrześniewska-Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 272