Znaleziono 19 artykułów

Paweł Bortkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marriage: The Project of Culture or Faith? Paweł Bortkiewicz s. 7-28
Rights (Claims) of Parents and the Child’s Welfare Paweł Bortkiewicz s. 9-24
Jan Paweł II : nauczyciel myślenia i świadek prawdy Paweł Bortkiewicz s. 11-31
Między misterium a człowiekiem Paweł Bortkiewicz s. 25-37
Maryja nauczycielką radykalizmu ewangelicznego Paweł Bortkiewicz s. 34-52
W strone promieniowania ojcostwa Paweł Bortkiewicz s. 39-53
Aksjologiczne kierunki myślenia o przyszłości Europy Paweł Bortkiewicz s. 59-68
Mentalność eutanatyczna w świetle encykliki "Evangelium vitae" Paweł Bortkiewicz s. 83-93
Rodzina i Kościół – pytania o nadzieję Paweł Bortkiewicz s. 87-101
Zwiastowanie : zwiastowaniem prawdy o człowieku Paweł Bortkiewicz s. 95-135
Ważność świadectwa prawdzie w dobie ponowoczesności Paweł Bortkiewicz s. 105-113
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Bortkiewicz Marian Graczyk Bronisław Mierzwiński Stanisław Urbański s. 115-131
Biuletyn teologicznomoralny Paweł Bortkiewicz Aniela Dylus Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Zbigniew Teinert Józef Zabielski s. 117-131
"Język religijny dawniej i dziś", red. Paweł Bortkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Małgorzata Rybka, Poznań 2007-2009, T. 3-5 : [recenzja] Renata Dulian Paweł Bortkiewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 170-171
Elementy «christianitas» jako kulturowy efekt Chrztu Polski Paweł Bortkiewicz s. 199-214
Pascha sytuacji granicznych : doświadczenia liturgii w polskiej literaturze łagrowej Paweł Bortkiewicz s. 199-208
Człowiek ocalony w systemie posttotalitarnym Paweł Bortkiewicz s. 211-220
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Tanatologia : zarys problematyki moralnej", Paweł Bortkiewicz, Poznań 2000 : [recenzja] Tadeusz Reroń Paweł Bortkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"Etos pracy : nauczanie moralne i społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego", Paweł Bortkiewicz, Poznań 2001 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Paweł Bortkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 314-317