Znaleziono 6 artykułów

Agnieszka Kulisz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jan Paweł II Odnowiciel Mowy Polskiej", pod red. Stanisława Mikołajczaka i Marty Wrześniewskiej-Pietrzak, Poznań 2009 : [recenzja] Agnieszka Kulisz Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) Marta Wrześniewska-Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 272
Młodzieżowy obraz świata w świetle komputerowej analizy mediów Agnieszka Kulisz Wojciech Kajtoch (aut. dzieła rec.) s. 273-277
Ciało w języku Agnieszka Kulisz Jolanta Maćkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Polska polityka językowa w Unii Europejskiej", red. Jacek Warchala, Jadwiga Krzyżyk, Katowice 2008 : [recenzja] Agnieszka Kulisz Jadwiga Krzyżyk (aut. dzieła rec.) Jacek Warchala (aut. dzieła rec.) s. 359
"Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii", red. Anna Horolets, Toruń 2008 : [recenzja] Agnieszka Kulisz Anna Horolets (aut. dzieła rec.) s. 365
Kolejna polska książka z serii gender studies Agnieszka Kulisz Marek Łaziński (aut. dzieła rec.) s. 422-424