Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Rzymowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mit Admeta i Alcesty w literaturze polskiej Jerzy Rzymowski s. 41-77
"Mit Admeta i Alcesty w literaturze polskiej", Jerzy Rzymowski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Z badań nad korespondencją Andrzeja Struga (listy w sprawie >>pani Janiny<<)", Jerzy Rzymowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.17 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Erynie historii i człowieka. O pisarstwie Leona Gomolickiego", Jerzy Rzymowski, Łódź 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Leon Gomolicki-sylwetka prozaika", Jerzy Rzymowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Łódź 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 214
Andrzej Strug w latach Wielkiej Wojny : (w świetle nieznanych listów żony) Jerzy Rzymowski s. 253-272