Znaleziono 10 artykułów

Krzysztof Krasuski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O nowy model monografii literackiej. (Z metodologii Konstantego Troczyńskiego)", Krzysztof Krasuski, "Prace Naukowe UŚl. w Katowicach" t.8. Studia z krytyki i literatury XX wieku, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 127
"Poetyka w systemie krytycznoliterackim Konstantego Troczyńskiego", Krzysztof Krasuski, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 128
"Geneza i funkcja powieści zeszytowych", Krzysztof Krasuski, "Literatura Ludowa" R. 16 (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 132
Krytyka literacka a język wartościujący Krzysztof Krasuski s. 157-165
W odpowiedzi na ankietę zamieszczoną w "Tekstach Drugich" Krzysztof Krasuski s. 183-184
"Krytyka literacka a język wartościujący", Krzysztof Krasuski, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Poetika básnických smerov v pol’skej a slovenskej poézii 20. storočia", Pavol Winczer, Bratislava 1974, Slovenská Akadémia Vied, Literárnovedný ústav, „Veda. Vydavatel’stvo Slovenskej Akadémie Vied”, ss. 176 : [recenzja] Krzysztof Krasuski Pavol Winczer (aut. dzieła rec.) s. 322-329
"Od epiky k lyrike. Štylistické prierezy literaturou", Bratislava 1973, Tatran, ss. 294, 2 nlb. : [recenzja] Krzysztof Krasuski s. 344-350
Znowu potwór z Loch Ness, czyli paszkwil Stanisława Dąbrowskiego Krzysztof Krasuski s. 420-424
Pavol Winczer (1935-2014) - znakomity komparatysta i polonista Krzysztof Krasuski s. 429-433