Znaleziono 2 artykuły

Zofia Szmytrowska-Adamczykowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Stanisław Barańczak Janusz Barczyński Marian Borecki Wincenty Cesluk-Grajewski Jerzy Jastrzębski Tomasz Lewandowski Zofia Mitosek Magdalena Nowotna-Szybistowa Elżbieta Rzewuska Czesław Samojlik Jadwiga Sawicka-Mandalian Zofia Szmytrowska-Adamczykowa Jacek Tarczałowicz Alicja Wysokińska Zdzisław Śliwka Piotr Świerc s. 15-55
"Twórczość Marii Dąbrowskiej dla czasopism dziecięcych doby międzywojennej", Zofia Szmytrowska-Adamczykowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Zofia Szmytrowska-Adamczykowa (aut. dzieła rec.) s. 208