Znaleziono 15 artykułów

Stanisław Szostakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Litwini pruscy od końca XVIII do początków XX wieku Stanisław Szostakowski s. 41-53
Kronika naukowa województwa olsztyńskiego : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych (1954-1957 r.) Stanisław Szostakowski s. 74-75
W kręgu powstania listopadowego Stanisław Szostakowski Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 101-105
"Franciszek Gorzkowski ok. 1750-1830. Warmiak w służbie insurekcji", Stanisław Szostakowski, Olsztyn 1977 : [recenzja] Jerzy Skowronek Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 126-129
"Z kart Wielkiej Emigracji : prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832-1848", Stanisław Szostakowski, Olsztyn 1974 : [recenzja] Sławomir Kalembka Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 132-136
"Dzieje Warmii i Mazur w wypisach", oprac. Stanisław Szostakowski, Warszawa 1964 : [recenzja] Janusz Jasiński Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 236-237
Emisariusze polscy w Prusach Wschodnich (1833-1841) Stanisław Szostakowski s. 245-258
Szymon Konarski w Prusach Wschodnich Stanisław Szostakowski s. 327-336
"Z kart Wielkiej Emigracji. Prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832-1848", Stanisław Szostakowski, Olsztyn 1974 : [recenzja] Michał Czajko Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 337
Dominik Szymkiewicz - konspirator i emisariusz Wielkiej Emigracji w Prusach Wschodnich Stanisław Szostakowski s. 337-349
"Trzy powstania narodowe - kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe", Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Stanisław Szostakowski Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. 1", opr. zb., red. Jerzy Sikorski i Stanisław Szostakowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marian Dygo Jerzy Sikorski (aut. dzieła rec.) Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 387
Współpraca Jana Karola Sembrzyckiego z warszawską "Wisłą" Stanisław Szostakowski s. 451-456
Wyprawa majora Józefa Urbanowicza do Prus Wschodnich w 1839 roku Stanisław Szostakowski s. 491-500
Szymon Konarski w Prusach Wschodnich Stanisław Szostakowski s. 494-502