Znaleziono 10 artykułów

Józef Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola sztabu wojskowego Unii Europejskiej w systemie zarządzania kryzysowego Józef Kozłowski s. 104-118
">>Teraz, bracia, piosenke lepsza piosłyszymy...<< / Pieśń Mickiewicza wśród socjalistów Alina Kowalczykowa Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 139
O losach robotniczej "Warszawianki" i jej autorze Józef Kozłowski s. 169-187
"Jeszcze Polska nie zginęła" w propagandzie socjalistycznej Józef Kozłowski s. 189-193, 2
">>Tkacze<< Hauptmanna w polskiej kulturze robotniczej. Przegląd materiałów źródłowych do r. 1914", Józef Kozłowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Życie teatralne proletariatu polskiego", Józef Kozłowski, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Prussak Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 217
"Teraz, bracia, piosenkę lepszą posłyszemy..." : (pieśń Mickiewicza wśród socjalistów) Józef Kozłowski s. 227-230
"Tkacze" Hauptmanna w polskiej kulturze robotniczej : przegląd materiałów źródłowych do roku 1914 Józef Kozłowski s. 227-242
"Socjalistyczne wydania dzieł Mickiewicza", Józef Kozłowski, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 321
"Maryja Matką Odnowy w Duchu Świętym", red. J. Kozłowski, Łódź 1999 : [recenzja] Janusz Kumala Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 358-359