Znaleziono 2 artykuły

Lidia Liburska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Aleksander Brückner jako badacz literatury staroruskiej", Lidia Liburska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Lidia Liburska (aut. dzieła rec.) s. 241
"Aleksander Brückner jako badacz rosyjskiej literatury ludowej", Lidia Liburska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Lidia Liburska (aut. dzieła rec.) s. 277