Znaleziono 4 artykuły

Maria Zawialska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Świt<< Marii Konopnickiej", Maria Zawialska, Wrocław 1978 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Maria Zawialska (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Spór Marii Konopnickiej z Czesławem Jankowskim o poglądy na kwestię kobiecą", Maria Zawialska, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" t.11 (1976) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Zawialska (aut. dzieła rec.) s. 229
">>Rachunki<< Marii Konopnickiej", Maria Zawialska, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", T. 9 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Maria Zawialska (aut. dzieła rec.) s. 297
"„Świt” Marii Konopnickiej : zarys monograficzny tygodnika dla kobiet", Maria Zawialska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Maria Zawialska (aut. dzieła rec.) s. 355-362