Znaleziono 6 artykułów

Julian Kornhauser

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Struna światła" : między ocaleniem a niepokojem Julian Kornhauser s. 20-27
Świadomość awangardy Julian Kornhauser s. 92-95
Korzenie trzeba zapuszczać nie w piasku i nie w skale Jan Błoński Julian Kornhauser (aut. dzieła rec.) Adam Zagajewski (aut. dzieła rec.) s. 154-159
["Pośmiertne życie Konrada Wallenroda..."] Julian Kornhauser s. 171-175
"Świat nie przedstawiony", Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Kraków 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Julian Kornhauser (aut. dzieła rec.) Adam Zagajewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku", pod red. Juliana Kornhausera, Kraków 1999 : [recenzja] Ewa Bujwid-Kurek Julian Kornhauser (aut. dzieła rec.) s. 272-275