Znaleziono 3 artykuły

Ewa Bujwid-Kurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunki serbsko-kosowskie w latach 2008-2012 : czy zagrożenie dla bezpieczeństwa państw bałkańskich? Ewa Bujwid-Kurek s. 77-91
"Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku", pod red. Juliana Kornhausera, Kraków 1999 : [recenzja] Ewa Bujwid-Kurek Julian Kornhauser (aut. dzieła rec.) s. 272-275
"Rozbicie Jugosławii. Od Separacji Słowenii do wojny kosowskiej", Marek Waldenberg, Warszawa 2003 : [recenzja] Ewa Bujwid-Kurek Marek Waldenberg (aut. dzieła rec.) s. 286-289