Znaleziono 16 artykułów

Jan Nowakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kraszewski i Lenartowicz : dzieje przyjaźni Wincenty Danek Jan Nowakowski s. 39-75
Obecność i wizja historii w dramatach Wyspiańskiego Jan Nowakowski s. 51-64
"Lata spiskowe" Lenartowicza Jan Nowakowski s. 54-89
Pozory i prawda dzieła Rebalais'go Jan Nowakowski s. 91-112
Historia i mit w dramatach bolesławowskich Wyspiańskiego Jan Nowakowski s. 99-138
"Wyspiański. Studia o dramatach", Jan Nowakowski, Kraków 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Nurt ludowy w poezji Lenartowicza i Konopnickiej", Jan Nowakowski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Nurt ludowy w poezji Lenartowicza i Konopnickiej", Jan Nowakowski, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Obecność i wizja historii w dramatach Wyspiańskiego", Jan Nowakowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. V (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 208
"A ślad po mnie-pieśń złota... Teofil Lenartowicz", Jan Nowakowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 237
"Stanisława Wyspiańskiego >>teatr ogromny<< -imaginacji", Jan Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1978 : [recenzja] Maria Prussak Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Persefona i Charon. Z młodopolskich dziejów motywów mitycznych", Jan Nowakowski, "Ruch Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 255
"Stanisława Wyspiańskiego >>teatr ogromny<< imaginacji", Jan Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1978 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Poglądy pedagogiczne Adolfa Dygasińskiego", t. 1, Wincenty Danek, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Pedagogicznych, Monografie Pedagogiczne, pod redakcją Bogdana Suchodolskiego, s. 119, 1 nlb. : [recenzja] Jan Nowakowski Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 331-342
Symbolizm i dramaturgia Wyspiańskiego Jan Nowakowski s. 423-450
"Z dziejów naturalizmu w Polsce", Jan Zygmunt Jakubowski, Wrocław 1951, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich, Studia Historycznoliterackie, t. V, s. 140; "Spór o Zolę w Polsce. Z dziejów pozytywistycznej recepcji naturalizmu francuskiego", Jan Nowakowski, Wrocław 1951, WYdawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolinskich, Instytut Badań Literackich, Studia Historycznoliterackie, t. VIII, s. 74 : [recenzja] Kazimierz Wyka Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 1131-1142