Znaleziono 19 artykułów

Wincenty Danek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O program badań nad życiem i twórczością Kraszewskiego Wincenty Danek s. 1-26
Droga Kraszewskiego do pisania "Rachunków" Wincenty Danek s. 26-68
Kraszewski i Lenartowicz : dzieje przyjaźni Wincenty Danek Jan Nowakowski s. 39-75
Stan prac badawczych nad twórczością J. I. Kraszewskiego Wincenty Danek s. 75-81
"Matejko i Kraszewski: dwie koncepcje dziejów Polski", Wincenty Danek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 121
"Pisarz wciąż żywy. Studia o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego", Wincenty Danek, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 135
"Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzny", Wincenty Danek, Warszawa 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 172
"Listy do rodziny 1820-1863, cz. 1", Józef Ignacy Kraszewski, oprac. Wincenty Danek, Kraków 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Adolf Dygasiński", Danuta Brzozowska, Warszawa 1957, Wiedza Powszechna, s. 330, 2 nlb. + 1 mapa : [recenzja] Wincenty Danek Danuta Brzozowska (aut. dzieła rec.) s. 240-245
Muza "Starej baśni" Wincenty Danek s. 243-259
"O problemach wydawniczych Biblioteki Narodowej", Wincenty Danek, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 252
"Powstanie styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego", Bożena Osmólska-Piskorska, Toruń 1963, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Łodzi, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom 14, zeszyt 2, s. VIII, 260, 4 nlb. + 1 wkładka erraty (maszynopis) : [recenzja] Wincenty Danek Bożena Osmólska-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 271-273
"J. I. Kraszewski o Komisji Edukacji Narodowej", Wincenty Danek, "Ruch Literacki z.5 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 289
"Dziedzictwo literackie powstania styczniowego", praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pod redakcją Jana Zygmunta Jakubowskiego, Janiny Kulczyckiej-Saloni, Stanisława Frybesa, indeksy zestawiła Lucyna Michalska, Warszawa 1964, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 684 : [recenzja] Wincenty Danek Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) Lucyna Michalska (aut. dzieła rec.) s. 326-335
"Poglądy pedagogiczne Adolfa Dygasińskiego", t. 1, Wincenty Danek, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Pedagogicznych, Monografie Pedagogiczne, pod redakcją Bogdana Suchodolskiego, s. 119, 1 nlb. : [recenzja] Jan Nowakowski Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 331-342
"Matejko i Kraszewski. Dwie koncepcje dziejów Polski", Wincenty Danek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 23, ss. 120 : [recenzja] Bożena Osmólska-Piskorska Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 347-352
Sprawy słowiańskie w życiu i twórczości Kraszewskiego Wincenty Danek s. 357-374
"Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego", Wincenty Danek, Warszawa 1966, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 268 + 10 wklejek ilustr.: [recenzja] Mieczysław Inglot Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 365-370
Odsłonięcie w Dreźnie tablicy pamiątkowej ku czci Kraszewskiego Wincenty Danek s. 640-643