Znaleziono 7 artykułów

Wojciech Karpiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sylwetki polityczne XIX wieku", Wojciech Karpiński, Marcin Król, Kraków 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 79
"Twarze. Pożegnanie z dobrymi znajomymi", Wojciech Karpiński, Warszawa 2012 : [recenzja] Janusz Wiertel Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Pani de Sévigné. Listy. Wybór", wyboru dokonał Wojciech Karpiński, przeł. Michał Mroziński i Anna Tatarkiewicz, wstępem opatrzył Michal Mroziński, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) Michał Mroziński (aut. dzieła rec.) Anna Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Jakobin prawicy", Wojciech Karpiński, "Twórczość" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 221
"Henryk Kamieński: tradycja i utopia", Wojciech Karpiński, "Twórczość", nr 9 (1974) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 229
"Walka z cudzoziemszczyzną w kulturze polskiej (ksenofobia i postawa otwarta)" - konferencja naukowa IBL PAN (Warszawa, 25-27 listopada 1971) Wojciech Karpiński s. 369-379
"Sylwetki polityczne XIX wieku", Wojciech Karpiński, Marcin Król, Kraków 1974 : [recenzja] Andrzej Szwarc Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 515-517