Znaleziono 1 artykuł

Anna Raźny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rafał Blüth jako rusycystyka a estetyka Stanisława Brzozowskiego", Anna Raźny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Anna Raźny (aut. dzieła rec.) s. 267