Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1976, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan Leo - historyk Prus Danuta Jamiołkowska s. 455-468
Pogranicze etniczne zachodnich Mazur Edward Martuszewski s. 469-522
Czasopismo "Mazur" z lat 1928-1939 : podstawy finansowe, dodatki i prześladowania pisma Jan Chłosta s. 523-536
Z badań nad stanem zatrudnienia w Prusach Wschodnich w chwili objęcia władzy przez partię hitlerowską Bohdan Koziełło-Poklewski s. 537-546
Kwestia polskiej szkoły w Piasutnie w świetle źródeł niemieckich Marek Andrzejewski s. 547-551
Zanik pogaństwa i postęp chrystianizacji u Bałtów Jan Powierski Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 553-559
Nowa praca o Falkenbergu Karol Górski Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) s. 561-569
"Rocznik Elbląski" T. 7, 1976 : [recenzja] Danuta Jamiołkowska s. 571-573
"Georgii Ticinii ad Martinus Cromerum epistulae (a. 1554-1585). E libris manu scriptis collegit edidit Georgius Axer", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975 : [recenzja] Roman Marchwiński Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 573-577
"Die ostpreussischen Abgeordneten in Frankfurt 1848/49. Biographische Beiträge zur Geschichte des politischen Lebens in Ostpreussen", Bernhard-Maria Rosenberg, Köln und Berlin 1970 : [recenzja] Janusz Jasiński Bernhard-Maria Rosenberg (aut. dzieła rec.) s. 577-580
"Prasa polska w latach 1864-1918" [cz. 2], Warszawa 1976 : [recenzja] Janusz Jasiński s. 581
"Cena polskości", Paweł Sowa, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Chłosta Paweł Sowa (aut. dzieła rec.) s. 582-584
Biblioteka Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Stanisława Badowska s. 585-596
"Historia prasy polskiej na Warmii i Mazurach" : sprawozdanie z sesji Jerzy Przeracki s. 597-600
Dyskusja nad książką Władysława Ogrodzińskiego "Proporzec z białym barankiem" Edward Martuszewski s. 601-602
Dyskusja nad książką Tadeusza Orackiego "Rozmówiłbym kamień..." Edward Martuszewski s. 603-604