Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1997, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Wojciech Wrzesiński s. 291-294
Z historii badań regionalnych na Mazurach i Warmii Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 295-302
Z problematyki ochrony zabytków sztuki byłych Prus Wschodnich Stanisław Rożański s. 303-316
Zagadnienie ważności pokoju toruńskiego z roku 1466 Wojciech Hejnosz s. 317-322
Hamulce rozwoju gospodarki chłopskiej województwa olsztyńskiego po roku 1945 Bohdan Wilamowski s. 323-331
O miejscu zgonu wielkiego mistrza i kilku sprawach innych Stefan M. Kuczyński s. 332-339
Z dziejów drukarstwa polskiego w Królewcu Władysław Chojnacki s. 340-349
Świadomość narodowa na ziemiach pruskich w XV-XVII w. Stanisław Herbst s. 350-357
Powody przegranej Bogusław Leśnodorski s. 358-364
Warmia w dobie wojny siedmioletniej Jan Obłąk s. 365-385
Polacy z zaboru pruskiego na zesłaniu po 1863 r. w świetle archiwum moskiewskiego Henryk Skok s. 386-397
Przeobrażenia demograficzne w województwie olsztyńskim Stanisław Żyromski s. 398-409
Niewidomy historyk z Ełku - Ludwik Baczko 1756-1823 Tadeusz Cieślak s. 410-413
Zantyr Marzena Pollakówna s. 414-425
Geneza "Legendy Bałtyku" Feliks Maria Nowowiejski s. 426-438
Nauczyciele historii w okresie budowy szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach 1945-1949 : (ze wspomnień) Irena Pietrzak-Pawłowska s. 439-443
Śladami kroniki polskiej szkoły w Piasutnie : (relacje naocznego świadka) Jan Boenigk s. 444-453
Z pobytu lekarzy polskich w Królewcu po powstaniu listopadowym Andrzej Skrobacki s. 454-472
Ruch gromadkarski w Prusach Wschodnich w latach 1848-1914 Ryszard Otello s. 473-493
Szymon Konarski w Prusach Wschodnich Stanisław Szostakowski s. 494-502
Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie Karol Górski s. 503-520
Charakter narodowy : rzeczywistość czy stereotyp? Stefan Kieniewicz s. 521-527