Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1965, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój przestrzenny miasta Jeziorany Irena Janosz-Biskupowa s. 3-16
Andrzej Ernest Knopke i jego portret Albrechta Zygmunta Stanisławskiego Kamila Wróblewska s. 17-30
Feliks Nowowiejski w Krakowie (1909-1914) Jan Boehm s. 31-45
Dorobek polskiej historiografii w latach 1945-1964 w zakresie dziejów Mazur i Warmii Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 47-80
Miejsce Warmii i Mazur w historii ziem polskich XIX i XX wieku Tadeusz Cieślak s. 81-89
Przyczynki do problemu wschodniopruskiego w czasie II wojny światowej Wojciech Wrzesiński s. 91-120
"Preussenland, Mitteilungen der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung" Bd. II, 1964, h. 1-4 : [recenzja] Tadeusz Grygier s. 121-124
"Die Gotlandfeldzüge des Deutschen Ordens 1398-1408", Friedrich Benninghoven, "Zeitschrift für Ostforschung" 13, 1964, h. 3 : [recenzja] Zenon Nowak Friedrich Benninghoven (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"Die Königsberger Kaufmannschaft des 17. und 18. Jahrhunderts", Gerhard von Glinski, Marburg (Lahn) 1964 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Gerhard von Glinski (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Polska a polske problemy w literarnym dzěle Měrcina Nowaka-Njechorńskeho mjez swétowymaj wójnomaj", Jurij Młynk, "Jahresschrift des Instituts für Volksforschung", Bautzen 1964, Reihe A nr 11/2 : [recenzja] Zygmunt Lietz Jurij Młynk (aut. dzieła rec.) s. 129-131
Geneza i powstanie ustawy Regimentsnottel z 1542 r. : (obrona pracy doktorskiej Janusza Małłka z Torunia) s. 132-136
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" Tadeusz Grygier s. 137-160