Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2003, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Mazurskiego Instytutu Badawczego do Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Władysław Ogrodziński s. 147-152
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego a regionalny społeczny ruch naukowy w Polsce Wojciech Wrzesiński s. 153-160
Sposoby pozyskiwania informacji wywiadowczych przez urzędników krzyżackich w okresie Wielkiej Wojny (1409-1411) Sławomir Jóźwiak s. 161-174
Olsztyn w reportażach polskich XIX i XX wieku Joanna Szydłowska s. 175-201
"Zbiór pieśni nabożnych dla Warmii i Mazur" ks. Antoniego Sikorskiego Zenona Rondomańska s. 203-219
Komornictwa kapitualne wobec reformy społeczno-gospodarczej z 1766 roku Jerzy Kiełbik s. 221-235
Z nieprawdziwych dziejów Małgi Elżbieta Kowalczyk Sławomir Ambroziak (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Powszechny Zjazd Historyków Polskich. s. 243-245