Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1990, Numer 1-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Płyta nagrobkowa z Ostrowina Antoni Romuald Chodyński s. 3-18
"Prawdziwy Ewangielik Polski" - mazurskie 'pismo dla ludu' (1859-1860) Grażyna Gzella s. 19-24
Zapomniane materiały archiwalne do historii badań obrządku pogrzebowego w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na Półwyspie Sambijskim Mirosław Hoffmann s. 25-27
Projekt założenia nowego organu prasowego Warmińskiego Związku Diecezjalnego Katolickich Stowarzyszeń Robotniczych z 1912 roku Robert Traba s. 29-33
Warmia wobec Prus i niemieckości w XIX wieku w świetle ewangelickiego czasopisma (1876) Janusz Jasiński s. 35-40
Tradycje plebiscytowe na Warmii, Mazurach i Powiślu w ocenie polskiego państwa podziemnego Mirosław Dymarski s. 41-65
Z problematyki mniejszości litewskiej w Prusach Wschodnich : nieznana relacja informatora polskiej służby konsularnej w Królewcu z 1931 roku Małgorzata Szostakowska s. 67-76
Kwestia dziesięciny w Rzeszy Niemieckiej, Polsce i Prusach Książęcych w XVI wieku Jacek Wijaczka Gunther Zimmermann (aut. dzieła rec.) s. 77-87
Na marginesie "Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur" Wiktor Steffen Zofia Stamirowska (aut. dzieła rec.) s. 89-94
"Braunsberger Segelschiffe und ihre Reeder von 1760 bis 1863", Siegfried Fornacon, "Zeitschrift für die Geschichte Altertumskunde Ermland" Beiheft 7, 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Siegfried Fornacon (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Epistolografia Ignacego Krasickiego", Bożena Garszczyńska, Słupsk 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Bożena Garszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 97-100
"Ignacy Krasicki", Tadeusz Dworak, Warszawa 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Tadeusz Dworak (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"W obronie tronu króla Stanisława Leszczyńskiego", Edmund Cieślak, Gdańsk 1986 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Lithuania and Western Powers 1917-1940", Robertas Žiugžda, Vilnius 1987 : [recenzja] Danuta Bogdan Robertas Žiugžda (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Frankreichs Kulturpolitik in Deutschland 1945-1950. Ein Tübinger Symposium 19. und 20. September 1985", hrsg. v. F. Knipping und J. Le Rider unter Mitarbeit von K. Mayer, Tübingen 1987 : [recenzja] Sławomir Kotarski F. Knipping (aut. dzieła rec.) K. Mayer (aut. dzieła rec.) J. Le Rider (aut. dzieła rec.) s. 108-112
Prace wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Jeglińcu w latach 1984-1986 Grażyna Iwanowska s. 113-132
Wały podłużne w okolicach Biskupca w woj. olsztyńskim : przyczynek do pochodzenia i chronologii tego typu obiektów na obszarze południowej Warmii Anna Bitner-Wróblewska Andrzej Piotrowski s. 133-140