Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1975, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i znaczenie hołdu pruskiego 1525 roku Marian Biskup s. 407-424
Nowe spojrzenie na politykę Prus Książęcych wobec Polski za czasów księcia Albrechta (1525-1568) Janusz Małłek s. 425-437
Dwa portety pierwszych pruskich lenników Polski Kamila Wróblewska s. 439-448
Dalsze uzupełnienie bibliografii polskich druków na Warmii 1800-1939 Janusz Jasiński s. 449-454
Królewieckie listy Jana Mikulicza do Fryderyka Althoffa Wolfram Kaiser Andrzej Skrobacki s. 455-468
Wspomnienia plebiscytowców Bohdan Koziełło-Poklewski Tadeusz Swat s. 469-504
Stan badań nad dziejami społecznymi i gospodarczymi Warmii i Mazur w 30-leciu PRL Tadeusz Filipkowski s. 505-520
W sprawie włoskiego wydania książki o zakonie krzyżackim i początkach państwa pruskiego Karol Górski Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 521-526
"Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłoznawcze", Stanisław Płaza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" z. 66, 1974 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Stanisław Płaza (aut. dzieła rec.) s. 527-529
"Studia Warmińskie" T. X, 1973 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz s. 529-530
"Die preussische Regierung Gumbinnen im Sturmjahr 1848", Rolf Engels, "Jahrbuch der Albertus Universität zu Königsberg/Pr." Bd. 24, 1974 : [recenzja] Janusz Jasiński Rolf Engels (aut. dzieła rec.) s. 531-532
"Z północnego Polski krańca...", Andrzej Samulowski, wydał i wstępem poprzedził Janusz Jasiński, Olsztyn 1975 : [recenzja] Tadeusz Swat Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Andrzej Samulowski (aut. dzieła rec.) s. 532-534
"Granica polsko-niemiecka 1919-1939. Z dziejów formacji granicznych", Henryk Dominiczak, Warszawa 1975 : [recenzja] Edward Martuszewski Henryk Dominiczak (aut. dzieła rec.) s. 535-537
"Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1934-1939. Zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania wywiadu polskiego w Niemczech hitlerowskich", Leszek Gondek, Gdańsk 1975 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Leszek Gondek (aut. dzieła rec.) s. 537-540
"Granica zachodnia w polityce polskiej 1944-1947", Wiesław Dobrzycki, Warszawa 1974 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Wiesław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 540-541
"Czynniki wyznaczające rozwój rolnictwa na obszarze województwa olsztyńskiego", Jerzy Suchta, Olsztyn 1975 : [recenzja] Roman Hryciuk Jerzy Suchta (aut. dzieła rec.) s. 541-544
W czterysta pięćdziesiątą rocznicę hołdu pruskiego Bohdan Łukaszewicz s. 545-546
Sprawozdania z obozu badawczego Studenckich Kół Naukowych Historyków Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie Włodzimierz Suleja s. 547-550
Profesor Andrzej Wojtkowski - przyjaciel Warmii i Mazur (1891-1975) Janusz Jasiński s. 551-556
Redaktor Wacław Jankowski (1899-1975) Jan Chłosta s. 557-563