Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2010, Tom 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opozycja rycerstwa pruskiego na początku XV wieku Grzegorz Białuński s. 247-280
Krzyżacy i ich dobrzyńscy poplecznicy w latach 1405-1413 : z badań nad polsko-pruskimi związkami transgranicznymi na początku XV wieku Sobiesław Szybkowski s. 281-300
Od Kurzętnika do Bratiana : inicjalna faza bitwy grunwaldzkiej Kazimierz Grążawski s. 301-316
Obchody grunwaldzkie 1910 roku w prasie wileńskiej Henryka Ilgiewicz s. 317-326
Pierwsze powojenne obchody rocznicy bitwy grunwaldzkiej (15 lipca 1945) Ryszard Tomkiewicz s. 327-338
Grunwald i idea - celoworacjonalność 535. i 550. rocznicy obchodów bitwy Małgorzata Gałęziowska s. 339-358
Współczesne rekonstrukcje bitwy pod Grunwaldem Janusz Hochleitner Monika Jasieniewska s. 359-372
Bibliografia grunwaldzka za lata 1990-2009 Monika M. Hrynkiewicz s. 373-409