Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1962, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Emilia Sukertowa-Biedrawina Tadeusz Cieślak s. 531-532
O nowo odkrytym tekście "Justyfikacji" wyroku wrocławskiego w procesie polsko-krzyżackim r. 1419/20 Andrzej Wojtkowski s. 533-560
Michał Meurer - reformator Mazur Janusz Małłek s. 561-568
Działania bojowe dywizji poznańskiej na Warmii i Mazurach w 1807 roku Marian Pawlak s. 569-580
Zagadnienie narodowe "Przyjaciela Ludu Łeckiego" i jego współpracowników Janusz Jasiński s. 581-596
Z dziejów gazety "Mazur" (1928-1939) Zygmunt Lietz s. 597-615
Deklaracje podatkowe miast warmińskich z roku 1572 Marian Biskup s. 616-620
Plan Pisza z kręgu Narońskiego : (polski przyczynek do zagadnienia "miasta idealnego") Stanisław Herbst s. 620-622
Dawne napisy polskie na Mazurach Stanisław Flis s. 623-632
Z badań nad tradycyjną wiedzą ludową z zakresu astronomii oraz meteorologii na wsi mazurskiej i warmińskiej na przełomie XIX i XX w. Anna Szyfer s. 632-641
Korespondecja Kazimierza Jaroszyka z Eugeniuszem Buchholzem Jan Obłąk s. 642-660
Powody przegranej Bogusław Leśnodorski s. 660-666
Relacja Jędrzeja Giertycha z podróży po jeziorach mazurskich w 1931 r. Wojciech Wrzesiński s. 666-678
"Rocznik Białostocki" T. II, 1961 : [recenzja] Tadeusz Cieślak s. 679-681
"Zur neueren Geschichte der Masuren", Hans-Ulrich Wehler, "Zeitschrift für Ostforschung" XI, 1962, h. 1 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Hans-Ulrich Wehler (aut. dzieła rec.) s. 681-684
"Cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Grodki, pow. Działdowo", Łucja Okuliczowa, "Rocznik Olsztyński" T. III, 1961 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Łucja Okuliczowa (aut. dzieła rec.) s. 684-685
"W cieniu samotnych wież", Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1962 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 686-687
"Stosunek niemieckich władz kościelnych do ludności polskiej w diecezji warmińskiej w latach 1800-1870", Jan Obłąk, Lublin 1960 : [recenzja] Wanda Korycka Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) s. 687-690
Prusy Wschodnie w historiografii zachodnioniemieckiej : (przegląd za lata 1958-1960) Tadeusz Grygier s. 691-712
Podwodne badania archeologiczne w Rybnie, pow. Mrągowo Romuald Odoj s. 712-722
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 5] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 723-736