Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1962, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Polskiej Partii Robotniczej w kształtowaniu władzy ludowej i procesie integracji na Mazurach i Warmii w latach 1945-1947 Kazimierz Rokoszewski s. 337-356
Uwagi wstępne do muzyki "Mazur Pruskich" Oskara Kolberga Karol Hławiczka s. 357-396
Rozwój przestrzenny Pisza Joanna Maciejewska s. 397-416
Wilkierz budnicki miasta Olsztyna Augustyn Steffen s. 417-426
Oceny polityczne "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1886-1893 Andrzej Wakar s. 427-453
Materiały z działalności Centralnej Biblioteki Polskiej w Niemczech - Oddział: Prusy Wschodnie Jan Wróblewski s. 454-472
Sprawa Pałasza Władysław Gębik s. 473-494
Mazury i Warmia w "Szkicach z dziejów Pomorza" Andrzej Wojtkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisław Hoszowski (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 495-501
"Rocznik Grudziądzki" T. II, 1961 : [recenzja] Tadeusz Cieślak s. 501-503
"Lustracja województw malborskiego i chełmińskiego 1565", wyd. Stanisław Hoszowski, Gdańsk 1961 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Stanisław Hoszowski (aut. dzieła rec.) s. 503
"Bitwa pod Prostkami (8 X 1656)", Wiesław Majewski, Warszawa 1956, "Studia i Materiały do Historii Sztuki Wojennej" T. II, 1956 : [recenzja] Zygmunt Lietz Wiesław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 504-505
"Johann Gottfried Herders Jugendzeit in Mohrungen und Königsberg 1744-1764", Wilhelm Dobbek, Würzburg 1961 : [recenzja] Emil Adler Wilhelm Dobbek (aut. dzieła rec.) s. 505-509
Sprawozdanie z Walnego Zjazdu i Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie (3-5 VI 1962 r.) Danuta Wojewódka s. 509-515
Wizyta przedstawiciela Archiwum w Merseburgu Aniela Wąsik s. 515-516
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia 1956-1960 [cz. 4] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 517-528