Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1968, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Stanisław Herbst : opiekun badań regionalnych na Mazurach i Warmii : (z okazji 60-lecia urodzin) Tadeusz Grygier s. 175-178
Niektóre dane do dziejów rolnictwa w pierwszych wiekach n.e. na obszarze Prus i Jaćwieży Jerzy Antoniewicz s. 179-190
Stanowisko biskupów pruskich wobec wydarzeń gdańskich 1308 roku Józef Judziński s. 191-200
Polskie badania nad sztuką Warmii i Mazur w latach 1945-1967 Kamila Wróblewska s. 201-220
O wojskowości Prusów w V-XIII wieku Kazimierz Aścik s. 221-237
Na marginesie najnowszych badań nad problemem misji cysterskiej w Prusach i kwestią Santyra Jan Powierski s. 239-262
Spis jezior i stawów w komornictwach Warmii biskupiej z końca XVI wieku Gustaw Leyding Jerzy Maciejewski Janusz Małłek s. 263-276
Geneza i początki rozwoju bibliotek ludowych na Mazurach Jan Wróblewski s. 277-284
Hitlerowcy z Prus Wschodnich w Norwegii Tadeusz Cieślak s. 285-288
Niektóre problemy organizacji życia kulturalnego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1946 Zygmunt Lietz s. 289-308
Nauczyciele historii w okresie budowy szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach 1945-1949 : (ze wspomnień) Irena Pietrzak-Pawłowska s. 309-313
Ze wspomnień redaktora "Komunikatów" Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 315-355
Bibliografia "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" za lata 1962-1967 Stanisław Flis s. 357-381
Kwestia mazurska w ujęciu profesora Hubatscha Janusz Jasiński s. 383-403
"Die Urgeschichte des Kreises Angerburg", Rudolf Grenz, Rotenburg 1961 : [recenzja] Romuald Odoj Rudolf Grenz (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"Die Landgemeinden des Kreises Ortelsburg. Ein Beitrag zur Besiedlung, Bevölkerungsentwicklung und Wirtschaftsgeschichte vom 14. Jahrhundert bis 1945", Max Meyhöfer, Würzburg 1967 : [recenzja] Edward Martuszewski Max Meyhöfer (aut. dzieła rec.) s. 406-408
"Das preussisch-polnische Lehnverhältnis unter Herzog Albrecht von Preussen (1525-1568)", Stephan Dolezel, Köln und Berlin 1967 : [recenzja] Janusz Małłek Stephan Dolezel (aut. dzieła rec.) s. 409-412
"Barokowy kościół pielgrzymkowy w Krośnie na Warmii", Maria Babicka, "Roczniki Humanistyczne" T. 15, 1967, z. 14 : [recenzja] Elżbieta Celińska Maria Babicka (aut. dzieła rec.) s. 412-414
"Z dziejów zmagań o polskość Nadodrza", Euzebiusz Basiński, "Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego" T. 9 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Euzebiusz Basiński (aut. dzieła rec.) s. 415-421
"Studia historyczne Wojciecha Kętrzyńskiego w świetle urzędowych źródeł Uniwersytetu Królewieckiego", Henryk Barycz, Wrocław 1967 : [recenzja] Janusz Jasiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 415
"Sosny mazurskiej cień", Henryk Syska, Warszawa 1967 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 421-422
"Z Mazur do Verdun. Wspomnienia 1890-1919", Karol Małłek, Warszawa 1967 : [recenzja] Anna Szyfer Karol Małłek (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Die deutschen Ostgebiete zur Zeit der Weimarer Republik", Köln 1966 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński s. 424-430
"Operacja mazowiecko-mazurska 1944-1945", Kazimierz Sobczak, Warszawa 1967 : [recenzja] Mieczysław Wieczorek Kazimierz Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 430-433
Sesja naukowa poświęcona Wojciechowi Kętrzyńskiemu Roman Marchwiński s. 435-442
Wystawa pt. "Wojciech Kętrzyński" w Muzeum Mazurskim Roman Marchwiński s. 442-444
Jakim celom służy informacja naukowa? Władysław Gębik s. 445-446