Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2004, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pruskie związki terytorialno-osadnicze w dorzeczu środkowej Łyny w XIII wieku Grzegorz Białuński s. 3-17
Archiwalia i stan badań nad historią rodu Finckensteinów Anna Żeglińska s. 19-25
Skład i liczebność stałej armii w Prusach Książęcych w latach 1656-1660 Sławomir Augusiewicz s. 27-47
"Komu wiele dano, ten ma więcej do zdziałania" : Herder w Weimarze Egon Freitag Krzysztof Ruchniewicz (tłum.) s. 49-57
Pseudonimy poetów i pisarzy Warmii i Mazur jako zabawa i gra z tożsamością Zbigniew Chojnowski s. 59-68
Wspieranie ubogich przez wielkich mistrzów krzyżackich w latach 1399-1409 : (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) Marek Radoch s. 69-86
Pieśni i muzyka ludowa Warmii i Mazur Zenona Rondomańska Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) s. 87-96
Wspomnienia o dawnej i niedawnej przeszłości Joanna Szydłowska s. 97-105
"Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu", Izabela Bogdan, Toruń 2002 : [recenzja] Zenona Rondomańska Izabela Bogdan (aut. dzieła rec.) s. 107-109
"Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1521-1621. Źródła do dziejów reformacji w Prusach Królewskich", zebrał i oprac. Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Irena Makarczyk Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 109-113
"Polska a Brandenburgia - Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne", Andrzej Kamieński, Poznań 2002 : [recenzja] Sławomir Augusiewicz Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) s. 113-116
"Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach", red. Hans-Jürgen Karp, Robert Traba, przekład tekstów niemieckich Jolanta Pawłowska, Olsztyn-Warszawa 2004 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Hans-Jürgen Karp (aut. dzieła rec.) Jolanta Pawłowska (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) s. 116-119
W setną rocznicę urodzin prof. Karola Górskiego Hubert Balicki s. 121-122
Biuletyn "Obwód Kaliningradzki" w 2003 roku Edmund Wojnowski s. 123-124