Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1971, Numer 2-3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z działalności Emilii Sukertowej-Biedrawiny Janusz Jasiński s. 187-215
O źródłach "Kroniki pruskiej" Piotra z Dusburga : (na marginesie pracy Marzeny Pollakówny, "Kronika Piotra z Dusburga") Gerard Labuda s. 217-243
Polscy gwaranci traktatów z Krzyżakami XIV-XV wieku Antoni Gąsiorowski s. 245-265
Pierwszy program muzeum polskiego w Olsztynie z 1931 roku Antoni Sołoma s. 267-272
Księgozbiory Okręgu Powiślańskiego Centralnej Biblioteki Polskiej w Niemczech, Oddział: Prusy Wschodnie Jan Wróblewski s. 273-292
Informatyka archiwalna dla Prus Wschodnich w latach 1933-1945 Tadeusz Grygier s. 293-326
Z badań nad ruchem naturalnym ludności województwa olsztyńskiego w latach 1945-1969 Stanisław Żyromski s. 327-345
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 34, 1970, h. 95 : [recenzja] Marian Borzyszkowski s. 347-349
"Gdzie leżało Truso?", Leon Roppel, "Nautologia" R. IV, 1969, nr 3-4 : [recenzja] Jan Powierski Leon Roppel (aut. dzieła rec.) s. 349-353
"Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego", Jan Powierski, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 74, 1968, z. 1 : [recenzja] Kazimierz Ślaski Jan Powierski (aut. dzieła rec.) s. 353-355
"Nordosteuropa und der Deutsche Orden" Bd. 1 (bis 1561), Klemens Wieser, Bad Godesberg 1969 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Klemens Wieser (aut. dzieła rec.) s. 355-358
"Paul von Rusdorf, Hochmeister des Deutschen Ordens 1422-1441", Carl August Lückerath, Bad Godesberg 1969 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Carl August Lückerath (aut. dzieła rec.) s. 358-363
"Mikołaja Kopernika lokacje łanów opuszczonych", wyd. Marian Biskup, Olsztyn 1970 : [recenzja] Stanisław Rospond Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 363-365
"Ostpreussens Arbeiterbewegung. Geschichte und Leistung im Überblick", Wilhelm Matull, Würzburg 1970 : [recenzja] Kazimierz Wajda Wilhelm Matull (aut. dzieła rec.) s. 365-367
"Niemiecka działalność wywiadowcza na Pomorzu 1920-1933", Henryk Kopczyk, Gdańsk 1970 : [recenzja] Zygmunt Lietz Henryk Kopczyk (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Praca przymusowa jeńców wojennych w latach II wojny światowej", Wiktor Lemiesz, Zielona Góra 1969 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Wiktor Lemiesz (aut. dzieła rec.) s. 369-374