Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1984, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ermländische Zeitung" wobec spraw polskich w zaborze pruskim w latach 1885-1886 Robert Traba s. 335-356
Obozy przejściowe w Słupsku dla robotników przymusowych ewakuowanych z Prus Wschodnich na przełomie lat 1944-1945 Zygmunt Szultka s. 357-374
Testament kanclerza wielkiego koronnego i biskupa warmińskiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego Stanisław Achremczyk s. 375-397
Rejestry poboru łanowego komornictw orneckiego i reszelskiego oraz deklaracja podatkowa miasta Olsztyna z 1572 roku Danuta Bogdan s. 399-411
Kult świętej Elżbiety, patronki Zakonu Krzyżackiego i jego recepcja w państwie krzyżackim w Prusach Maksymilian Grzegorz Udo Arnold (aut. dzieła rec.) Heinz Liebing (aut. dzieła rec.) s. 413-419
Polityka bałtycka Jana III Sobieskiego Stanisław Achremczyk Michał Komaszyński (aut. dzieła rec.) s. 421-426
Wiek XIX i XX w "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Janusz Jasiński s. 427-444
Adama Chętnika "Instrumenty muzyczne" Henryk Syska Adam Chętnik (aut. dzieła rec.) Stanisław Olędzki (aut. dzieła rec.) s. 445-449
"Pieniądz w Prusach Królewskich za Kazimierza Jagiellończyka, w świetle skarbu z Lęborka", Marta Męclewska, Edwin Rozenkranz, Wrocław 1983 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Marta Męclewska (aut. dzieła rec.) Edwin Rozenkranz (aut. dzieła rec.) s. 451-454
"Tiedemann Giese (1480-1550). W życiu wewnętrzym Warmii i Prus Królewskich", Teresa Borawska, Olsztyn 1984 : [recenzja] Danuta Bogdan Teresa Borawska (aut. dzieła rec.) s. 454-457
"Na Świętej Warmii", Jędrzej Giertych, Londyn 1983 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jędrzej Giertych (aut. dzieła rec.) s. 457-460
"Emigracja z Polski do RFN. Wybrane problemy", Jan Korbel, Opole 1983 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jan Korbel (aut. dzieła rec.) s. 460-462
Sprawozdanie ze spotkania z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Związku Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich Jerzy Przeracki s. 463-467
Prasa w procesie integracji ziem zachodnich i północnych Robert Traba s. 468-471
Dominik Ochendal (5 VIII 1906 - 6 VIII 1984) Tadeusz Filipkowski s. 473-475
Florian Wichłacz (31 III 1908 - 16 V 1984) Tadeusz Filipkowski s. 476-479
Władysław Adamczyk (21 VI 1909 - 11 XI 1983) Zygmunt Lietz s. 480-482
Edward Martuszewski : bibliografia publikacji za lata 1945-1982 Tamara Wajsbrot s. 483-548