Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1973, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Harcerstwo polskie na Warmii w latach 1920-1939 Andrzej Gąsiorowski s. 363-412
Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich : (zagadnienia prawno-organizacyjne) Edward J. Pałyga s. 413-434
Podstawy finansowe "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1927-1932 Jan Chłosta s. 435-445
Zmiany kierunków produkcji rolniczej w województwie olsztyńskim w latach 1956-1969 Jerzy Suchta Piotr Wójcik s. 447-469
W sprawie obecności Kopernika na sejmiku w Malborku w maju 1529 roku Janusz Małłek s. 471-473
Kopernik w polskich utworach dramatycznych Jan Kucharski s. 475-510
"Studia Warmińskie" poświęcone Kopernikowi Andrzej Wojtkowski s. 511-525
"Biblioteczka Kopernikańska" Maksymilian Grzegorz s. 527-532
"Wyznanie wiary chrześcijańskiej", Jan Seklucjan, oprac. Halina Kowalska i Stanisław Rospond, Warszawa 1972 : [recenzja] Leo Kowalewski Halina Kowalska (aut. dzieła rec.) Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 533-535
"Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia", zeszyt VIII: "Aleksander Augezdecki, Królewiec-Szamotuły 1549-1561 (?)", oprac. Paulina Buchwald-Pelcowa, red. Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 535-537
"Dziennik z lat 1831-1834", Szymon Konarski, przyg. do druku Bolesław Łopuszański i Anatol Smirnow, Wrocław [i in.] 1973 : [recenzja] Sławomir Kalembka Szymon Konarski (aut. dzieła rec.) Anatol Smirnow (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 537-539
"Joachim Lelewel wobec polskich ziem półnonych i zachodnich", Bogusław Cygler, "Zapiski Historyczne" T. 37, 1972, z. 4 : [recenzja] Janusz Jasiński Bogusław Cygler (aut. dzieła rec.) s. 540-541
"Kulturkampf w zaborze pruskim", Lech Trzeciakowski, Poznań 1970 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 541-544
"Bard ziemi mazurskiej", Jerzy Oleksiński, Warszawa 1972 : [recenzja] Janusz Jasiński Jerzy Oleksiński (aut. dzieła rec.) s. 544-549
"Pamiętniki (1919-1928)", Bolesław Limanowski, oprac. Janusz Durko, Warszawa 1973 : [recenzja] Zygmunt Lietz Janusz Durko (aut. dzieła rec.) Bolesław Limanowski (aut. dzieła rec.) s. 549-551
"Minęły wieki, a myśmy ostali", Jan Boenigk, Warszawa 1971 : [recenzja] Tadeusz Swat Jan Boenigk (aut. dzieła rec.) s. 552-553
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1973", Olsztyn 1973 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 553-555
Muzeum Mazurskie w Olsztynie w latach 1945-1958 Hieronim Skurpski s. 557-585