Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1978, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka celna Prus Królewskich i Prus Książęcych w latach 1525-1548 : (w świetle recesów sejmiku generalnego) Janusz Małłek s. 347-357
Sprawa zwolnienia radcy Rättiga w 1845 roku Edward Martuszewski s. 359-372
Przyczynki do dziejów przedszkoli polskich na Warmii w latach 1927-1939 Jan Chłosta s. 373-386
Działania Suwalskiej Brygady Kawalerii na pograniczu Prus Wschodnich w 1939 roku Włodzimierz Kozłowski s. 387-402
Początki spółdzielczości w województwie olsztyńskim w latach 1945-1947 Adam Suchowiecki s. 403-431
Łużyckie głosy na temat wzajemnych kontaktów polsko-łużyckich w latach 1934-1938 Martin Kasper Edward Martuszewski (tłum.) s. 433-440
Państwo krzyżackie w Prusach na drodze do księstwa stanowego Tadeusz Brzeczkowski Lothar Dralle (aut. dzieła rec.) s. 441-454
Moja odpowiedź Ryszard Juszkiewicz Józef Drężek (aut. dzieła rec.) s. 455-463
"Mergentheim und Königsberg/Berlin - die Rekuperationsbemuhungen des Deutschen Ordens auf Preussen", Udo Arnold, Württembergisch Franken, Jahrbuch 1976 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 465-467
"Historia protestantyzmu w Polsce od połowy XVIII w. do I wojny światowej", Woldemar Gastpary, Warszawa 1977 : [recenzja] Ryszard Otello Woldemar Gastpary (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Geografia środowiska pisarskiego", E. Aleksandrowska, [w:] "Problemy literatury polskiej okresu oświecenia", praca zbiorowa pod red. Z. Golińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 ; "Pisarze - generacje i rodowód społeczny", E. Aleksandrowska, [w:] "Słownik literatury polskiego Oświecenia", pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 ; "Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku. Studium z zakresu socjologii pisarstwa", Z. Florczak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 469-473
"Rzesza a kraje niemieckie 1914-1949. Między unitaryzmem i federalizmem", Jan Wąsicki, Poznań 1977 : [recenzja] Edward Jędrzejewski Jan Wąsicki (aut. dzieła rec.) s. 473-477
"Twórczość Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Bibliografia", Władysław Chojnacki, Tamara Wajsbrot, Olsztyn 1977 : [recenzja] Jerzy Minakowski Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Tamara Wajsbrot (aut. dzieła rec.) s. 477-478
Działalność Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (marzec 1976 - marzec 1978) Janusz Jasiński s. 479-486
Praca przymusowa w Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej Bohdan Łukaszewicz s. 487-490