Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1964, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie genezy pochówków ciałopalnych na Warmii i Mazurach Jan Dąbrowski s. 3-20
Duńska ekspedycja astronomiczna na Warmię w roku 1584 Janusz Pagaczewski s. 21-38
Uwagi Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza o projekcie stworzenia katedry języka polskiego na Uniwersytecie w Królewcu Wiesław Bieńkowski s. 39-43
Próby utrzymania ustroju stanowego w Prusach Wschodnich na przełomie XVIII i XIX wieku Tadeusz Grygier s. 43-70
Organizacja pracy redakcji i administracji "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1886-1893 Andrzej Wakar s. 71-91
Franciszek Jujka - nauczyciel, działacz i poeta Zygmunt Lietz s. 91-100
"L'activité du Port de Koenigsberg dans la seconde moitié du XVI siècle", Pierre Jeannin, "Bulletin de la Société d'Histoire Moderne", Douzième Serie - nr. 5, 57e Année, Supplement à la "Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine", nr 2, 1958 : [recenzja] Janusz Małłek Pierre Jeannin (aut. dzieła rec.) s. 101-102
"Sprawa polska ludności katolickiej na terenie diecezji warmińskiej w latach 1870-1914", Jan Obłąk, "Nasza Przeszłość" T. XVIII, 1963 : [recenzja] Tadeusz Grygier Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) s. 103-107
"Z dziejów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Działdowie na Mazurach (1921-1936)", Kazimierz Stasierski, "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 1964, nr 1 (23) : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Kazimierz Stasierski (aut. dzieła rec.) s. 107-108
"Ostpreussisches Tagebuch. Aufzeichnungen eines Arztes aus den Jahren 1945-1947", Graf Hans von Lehndorff, München 1961 : [recenzja] Andrzej Skrobacki Hans von Lehndorff (aut. dzieła rec.) s. 108-111
Obrona pracy doktorskiej Bohdana Wilamowskiego z Olsztyna. s. 111-117
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 11] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 118-128