Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1995, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie dominium maris Balitici w XVI i XVII w. : koncepcje i realizacja Wacław Odyniec s. 223-232
Najazdy tatarskie na Prusy Książęce (1656-1657) : legendy i fakty Sławomir Augusiewicz s. 233-247
Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Warmię (1921-1939) Henryk Chałupczak s. 249-268
Plany morskiej aktywizacji portów Zalewu Wiślanego po roku 1945 Barbara Okoniewska s. 269-283
Nazwy miejscowe północnego Mazowsza w edycji źródłowej "Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemquae Cruciferorum" : przyczynek do dziejów osadnictwa na pograniczu mazowiecko-pruskim Wiesław Sieradzan s. 285-290
Nad listami do Marii Zientary-Malewskiej : (czterdziestolecie powojenne) Hanna Sawicka s. 291-299
Obwód Kaliningradzki w opinii prasy polskiej 1990-1994 Andrzej Sakson s. 301-304
W sprawie "Uwag do pogranicza Prus i Mazowsza (do 1343 r.)" Grzegorz Białuński Marek Radoch (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Społeczeństwo i polityka do XVII wieku. Księga pamiątkowa ku czci Profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin", pod red. Józefa Śliwińskiego, Olsztyn 1994 : [recenzja] Grzegorz Białuński Józef Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Historia Królewca. Szkice z XIII-XX stulecia", Janusz Jasiński, Olsztyn 1994 : [recenzja] Andrzej Kamieński Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii", Janusz Tondel, Warszawa 1994 : [recenzja] Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"Apotheker und Apotheken in Ost- und Westpreussen 1397-1945", Hansheinrich Trunz, Hamburg 1992 : [recenzja] Władysław Szczepański Hansheinrich Trunz (aut. dzieła rec.) s. 317-319
"Begegnung mit Ostpreußen", Christian Graf von Krockow, współpraca: Alexander-Pascal Graf von Bellenhaus, Sttutgart 1994 : [recenzja] Rafał Wolski Alexander-Pascal Graf von Bellenhaus (aut. dzieła rec.) Christian Graf von Krockow (aut. dzieła rec.) s. 319-322
Andrzej Wakar : historyk Warmii i Mazur (1920-1995) Janusz Jasiński s. 323-325
Pan Redaktor Naczelny Prof. dr. hab. Wojciech Wrzesiński Józef Śliwiński s. 327-329
Redakcja "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" w Olsztynie Tadeusz Brzeczkowski s. 329-330