Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2008, Tom 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakłady opiekuńcze i lecznicze w Karolewie (powiat kętrzyński) w latach 1882-1945 Grzegorz Jasiński s. 249-298
Rynek kupna renty w Elblągu w latach 1361-1417 Cezary Kardasz s. 299-318
"O pochodzeniu i o dziejach Polaków" - Marcin Kromer o dobrych i złych rządach Anna Mikołajewska s. 319-324
Nieznany przywilej na Tarławki z 1388 roku Grzegorz Białuński s. 325-335
Gruss aus Masuren : polskie publikacje z widokówkami z dawnych Mazur Jerzy Marek Łapo s. 337-346
"Miasta warmińskie w latach 1466-1772, samorząd, społeczeństwo, gospodarka", Jerzy Kiełbik, Olsztyn 2007 : [recenzja] Jacek Wijaczka Jerzy Kiełbik (aut. dzieła rec.) s. 347-351
W odpowiedzi na recenzję prof. Jacka Wijaczki Jerzy Kiełbik s. 353-356
"Pogranicza. Przestrzeń kulturowa", Olsztyn 2007 : [recenzja] Tomasz Chrzanowski s. 357-359
"Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Marek Sidor Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 360-362
"Homo doctus in se semper divitias habet. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej", pod red. Wojciecha Polaka, Toruń 2008 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Wojciech Polak (aut. dzieła rec.) s. 362-364
"Ostródzki Przegląd Historyczny" T. 1, 2005 [druk. 2007] : [recenzja] Seweryn Szczepański s. 364-369
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur" : sprawozdanie z sesji Joanna Szydłowska s. 371-374
"Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm" : sprawozdanie z konferencji Jerzy Kiełbik s. 375-377
Sprawozdanie z działalności zespołu redakcyjnego biuletynu "Obwód Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii" za lata 1994-2007 Tadeusz Baryła Wacław Hojszyk Edmund Wojnowski s. 379-383
Sprawozdanie z III Konferencji Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku z okazji 150 rocznicy urodzin mazurskiego poety Michała Kajki Agnieszka Obrębska s. 385-386
Halina Donimirska-Szyrmerowa (18 stycznia 1918 - 22 października 2008) Joanna Chłosta-Zielonka s. 387-389