Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1962, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kaplica na Polach Grunwaldu Romuald Odoj s. 737-752
Przegląd pieczęci pruskich z dokumentów traktatu toruńskiego z 1466 roku Teresa Karczewska s. 753-779
Nieznane listy Bogusława Radziwiłła o sytuacji w Prusach Książęcych w czasie II wojny szwedzkiej Tadeusz Grygier Wanda Korycka s. 780-806
"Badania wykopaliskowe na grodzisku Łęcze, pow. Elbląg", Jan Dąbrowski, "Rocznik Elbląski" T. I, 1961 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 807-808
"Badania archeologiczne na terenie kościoła NMP w Elblągu w roku 1959", Mirosława Gajewska, Jerzy Kruppé, "Rocznik Elbląski" T. I, 1961 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Mirosława Gajewska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kruppé (aut. dzieła rec.) s. 808-809
"Das evangelische Kirchen- und Schulwesen in Ostpreussen während der Regierung Friedrich des Grossen", Hartwig Notbohm, Heidelberg 1959 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Hartwig Notbohm (aut. dzieła rec.) s. 810-813
"Z Napoleonem na Warmii i Mazurach", Antoni Reiss, Warszawa 1962, "Zeszyty Naukowe - Seria Historyczna", nr 7 (26), 1962 : [recenzja] Janusz Jasiński Antoni Reiss (aut. dzieła rec.) s. 813-815
Prace wykopaliskowe prowadzone we wsi Gródki, pow. Działdowo Łucja Okulicz s. 815-818
Badania zespołu osadniczego Nakomiady - Godzikowo, pow. Kętrzyn Jan Dąbrowski s. 818
Sprawozdanie z badań kurhanu z okresu lateńskiego w Rybnie, pow. Mrągowo (st. 2) w r. 1962 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 818-820
Wstępne sprawozdanie z badań w roku 1962 na cmentarzach z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Niedanowie, pow. Nidzica : (stanowisko 2) Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 820-823
Komunikat z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na cmentarzysku kurhanowym okresu późnorzymskiego w Żywej Wodzie, pow. Suwałki, w roku 1962 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 823-824
Prace wykopaliskowe na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Szczepkowie-Zalesiu, pow. Nidzica, w r. 1962 Romuald Odoj s. 824-827
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku zwanym "Okrągła Góra" w Pasymiu-Ostrowie, pow. Szczytno, w roku 1962 Romuald Odoj s. 827-830
Wstępne sprawozdanie z badań terenowych na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku za lata 1961-1962 Mirosława Gajewska Jerzy Kruppé s. 830-834
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 6] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 835-852