Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2002, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem biskupa litewskiego Wita Adam Szweda s. 327-343
Kaplica św. Andrzeja na zamku w Braniewie Adam Soćko s. 345-372
Funkcjonowanie i zakres władzy kapituł krzyżackich w państwie zakonnym w Prusach w latach 1309-1410 Sławomir Jóźwiak s. 373-388
Pierwszy po wojnie warmiński śpiewnik religijny - "Z pieśnią przed tron Boży" Zenona Rondomańska s. 389-405
Reakcja władz województwa olsztyńskiego na klątwę watykańską z 1949 roku Ryszard Tomkiewicz s. 407-419
Obecność tematu warmińsko-mazurskiego w reportażu polskim lat osiemdziesiątych Joanna Szydłowska s. 421-440
Unia Europejska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Edmund Wojnowski s. 441-453
Uwagi do recenzji prof. Elżbiety Kowalczyk Grzegorz Białuński s. 455-461
W odpowiedzi na replikę Grzegorza Białuńskiego Elżbieta Kowalczyk s. 462-465
"Prostki 1656", Sławomir Augusiewicz, Warszawa 2001 : [recenzja] Jerzy Maroń Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich", praca zbiorowa pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2000 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Krystyna Stasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Die ermländischen Diözesansynoden 1922 und 1932", Adam S. Ornatek, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 15, 2001 : [recenzja] Andrzej Kopiczko Adam S. Ornatek (aut. dzieła rec.) s. 471-474
"Wysiedlać czy repolonizować? Dylematy polskiej polityki wobec Warmiaków i Mazurów po 1945 roku", praca zbiorowa pod red. Tadeusza Filipkowskiego i Witolda Gieszczyńskiego, Olsztyn 2001 : [recenzja] Krystyna Gełdon Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) Witold Gieszczyński (aut. dzieła rec.) s. 474-477
Wybrane organizacje Polaków w odrodzonej Republice Litewskiej - cele i działalność Krzysztof Sidorkiewicz s. 479-488