Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1965, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Najdawniejsze nazwy etniczne z terenu Prus i niektórych obszarów sąsiednich Jan Powierski s. 161-183
Krzysztof Kaldenbach - zapomniany miłośnik języka i kultury polskiej : (przyczynek do dziejów piśmiennictwa polskiego w Królewcu w XVII wieku) Tadeusz Oracki s. 185-196
Rodowe nazwy miejscowe Mazur i Warmii Hubert Górnowicz s. 197-228
Przemiany w zakresie przymusu mlewa na Warmii u schyłku XVIII i na początku XIX wieku Janusz Jasiński s. 229-242
Rozwój mechanizacji gospodarki chłopskiej w województwie olsztyńskim Bohdan Wilamowski s. 243-284
"Herzogin Dorothea von Preussen 1504-1547", Iselin Gundermann, Köln 1965 : [recenzja] Tadeusz Grygier Iselin Gundermann (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Preussischer Einfluss auf die Reformation Schwedens. Ein Beitrag zur preussisch-schwedischen Geschichte in den 20-er Jahren des 16. Jahrhunderts", Gottfrid Carlsson, 1952 : [recenzja] Janusz Małłek Gottfrid Carlsson (aut. dzieła rec.) s. 288-289
"Herzog Albrecht und die polnische Königswahl", Stephan Dolezel, "Zeitschrift für Ostforschung" 13, 1964, h. 3 : [recenzja] Janusz Małłek Stephan Dolezel (aut. dzieła rec.) s. 289-290
"Rozwój nauk medycznych na Warmii i Mazurach", Alfons Miedzianowski, Olsztyn 1965 : [recenzja] Andrzej Skrobacki Alfons Miedzianowski (aut. dzieła rec.) s. 290-294
"Działalność biskupów warmińskich w zakresie sztuki w połowie XVII wieku", Jan Obłąk, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" T. XI, 1964, z. 4 : [recenzja] Kamila Wróblewska Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) s. 294-297
"Die Flucht. Ostpreussen 1944/45", Edgar Günther Lass, Bad Neuheim 1965 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Edgar Günther Lass (aut. dzieła rec.) s. 297-299
"Wostoczno-prusskaja operacja w cifrach", "Wojenno-Istoriczeskij Żurnał" nr 2, 1965 : [recenzja] Mieczysław Wieczorek s. 299-300
Potrzeby badawcze humanistyki na Warmii i Mazurach Antoni Łukaszewski s. 301-316
Badania nad szkolnictwem polskim na Warmii i Mazurach (1929-1939) Roman Marchwiński s. 316-322
Ocena uprzemysłowienia województwa olsztyńskiego : (obrona pracy doktorskiej Jerzego Affeltowicza). s. 322-326
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 2] Tadeusz Grygier s. 327-336