Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1976, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ruch gromadkarski w Prusach Wschodnich w latach 1848-1914 Ryszard Otello s. 307-328
Bitwa pod Mławą (1-4 IX 1939) Ryszard Juszkiewicz s. 329-374
Osadnictwo i sieć parafialna kętrzyńskiego okręgu prokuratorskiego w XIV-XV wieku Lidia Wakuluk s. 375-395
Czytelnictwo "Gazety Olsztyńskiej" na Warmii w latach 1886-1913 Janusz Jasiński s. 397-406
Memoriał Bund Deutscher Osten z 1940 roku w sprawie polskiej w Prusach Wschodnich Bohdan Koziełło-Poklewski s. 407-422
Księga o Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie Roman Hryciuk Barbara Ochranowicz (aut. dzieła rec.) Stefan Tarczyński (aut. dzieła rec.) s. 423-432
"Prasa polska w latach 1661-1864", Warszawa 1976 : [recenzja] Janusz Jasiński s. 433-434
"Generał Józef Zajączek 1752-1828", Jadwiga Nadzieja, Warszawa 1975 : [recenzja] Edward Martuszewski Jadwiga Nadzieja (aut. dzieła rec.) s. 434-435
"Rozmówiłbym kamień... Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku", Tadeusz Oracki, Warszawa 1976 : [recenzja] Tadeusz Swat Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 435-438
"Stoi lipa, lipuleczka. Pieśni mazurskie przez Józefa Gąsiorowskiego w 1884 roku zebrane", rękopis pieśni udostępniła i poprzedziła przedmową Zofia Szmydtowa, teksty pieśni transkrybował, wstępem i komentarzem opatrzył Stanisław Świrko, oprac. graficzne Andrzej Strumiłło, Warszawa 1976 : [recenzja] Edward Martuszewski Tadeusz Swat Józef Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Strumiłło (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 439-442
"Rozmiary przymusowego zatrudnienia obywateli polskich w gospodarce Prus Wschodnich w latach 1939-1944", Bohdan Koziełło-Poklewski, [w:] "Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi II", Warszawa-Wrocław 1975 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 442-443
Antoni Łukaszewski 1899-1976 Józef Lassota s. 445-447
W związku z książką Józefa Poklewskiego o Świętej Lipce Tadeusz Oracki s. 448-450