Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2005, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 471-472
Ziemie pruskie w oczach Gilberta de Lannoy Marek Radoch s. 473-484
Ziemia pruska w przekazach hagiograficznych poświęconych św. Wojciechowi (do końca XV wieku) Janusz Hochleitner s. 485-491
Literacki obraz ziem pruskich w angielskich relacjach z podróży z XVI-XVIII wieku Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska s. 493-505
Ziemie pruskie we wspomnieniach sekretarza angielskiej misji dyplomatycznej Johna Fowlera z 1635 roku Andrzej Korytko s. 507-511
Relacja biskupa Michała Stefana Radziejowskiego do Rzymu z 1685 r. o stanie diecezji Irena Makarczyk s. 513-524
Prusy Królewskie w latach 1703-1704 w opisie Johanna Wendela Bardiliego Adam Perłakowski s. 525-537
Swój dla obcych - ziemie pruskie w Początkach krajopisarstwa... Jana Pawła Edlinga na tle XVIII-wiecznych opisów Prus Królewskich w podręcznikach geograficznych Filip Wolański s. 539-543
Ziemie pruskie w oczach Ignacego Krasickiego Stanisław Achremczyk s. 545-554
Szczegółowa topografia Prus Wschodnich i Zachodnich na mapie Fryderyka Leopolda Schröttera (1796-1802) Piotr Grabowski s. 555-559
Życie codzienne królewieckiej Albertyny w początkach XIX wieku w świetle pamiętnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumiła Rehsenera Janusz Małłek s. 561-564
Obraz Prus Wschodnich w świelte relacji podróżników polskich z ziem zaboru rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku Grzegorz Świderski s. 565-574
Prusy Wschodnie w warszawskiej prasie etnograficzno-historycznej drugiej połowy XIX wieku Małgorzata Sztąberska s. 575-578
Przestępczość na Warmii w świetle doniesień "Gazety Olsztyńskiej" na przełomie wieków Jerzy Kiełbik s. 579-583
Druga wojna światowa we wspomnieniach autorów związanych z Prusami Wschodnimi Jan Chłosta s. 585-594