Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1974, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy sądowe "Gazety Olsztyńskiej" Jan Chłosta s. 239-254
Kluby kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1949 Tadeusz Bierkowski s. 255-270
Walka z analfabetyzmem w województwie olsztyńskim w latach 1949-1951 Tadeusz Filipkowski s. 271-283
O miejscu urodzenia Mrongowiusza Janusz Jasiński s. 285-290
Z badań nad administracją Okręgu Mazurskiego 1945-1946 Franciszek Sokołowski s. 291-311
Spółdzielnia Wydawnicza "Zagon" (1945-1949) Władysław Wach s. 313-337
Operacja wschodniopruska (1944-1945) w świetle radzieckiej literatury historycznej Stanisław Łaniec s. 339-356
"Rocznik Elbląski" T. 6, 1973 : [recenzja] Danuta Jamiołkowska s. 357-359
"Przewodnik po zabytkowych kościołach południowej Warmii", Henryk Madej, Józefa Piskorska, Olsztyn 1973 : [recenzja] Kamila Wróblewska Henryk Madej (aut. dzieła rec.) Józefa Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 359-360
"Frombork", Jerzy Sikorski, Tadeusz Piaskowski, Olsztyn 1972 : [recenzja] Elżbieta Celińska Tadeusz Piaskowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Sikorski (aut. dzieła rec.) s. 360-361
"Łukasz Watzenrode. Życie i działalność polityczna (1447-1512)", Karol Górski, Wrocław 1973 : [recenzja] Roman Nir Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 361-363
"Regesta historico-diplomatica. Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525", Pars I, Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum, Regesten zum Ordensbriefarchiv, Vol. 3: 1511-1525, bearb. von E. Joachim, hrsg. von W. Hubatsch, mit Register zu Band 1/3, Göttingen 1973 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Walter Hubatsch (aut. dzieła rec.) Eryk Joachim (aut. dzieła rec.) s. 363-366
"Przyczynek do pobytu Karola Marcinkowskiego w Kłajpedzie", Andrzej Skrobacki, "Polski Tygodnik Lekarski" 1973, nr 4 : [recenzja] Janusz Jasiński Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 366-367
"Pod pruskim zaborem 1850-1918", Lech Trzeciakowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Ostdeutschlands Arbeiterbewegung, Abriss ihrer Geschichte, Leistung und Opfer", Wilhelm Matull, Würzburg 1973 : [recenzja] Zygmunt Lietz Wilhelm Matull (aut. dzieła rec.) s. 370-372
"Rodowód i system propagandy niemieckiej na Warmii i Mazurach w okresie Republiki Weimarskiej", Janusz Sobczak, "Przegląd Zachodni" 1972, nr 2 : [recenzja] Zygmunt Lietz Janusz Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 373-374
"Przymusowa ewakuacja z nadbałtyckich prowincji III Rzeszy 1944-1945", Kazimierz Golczewski, Poznań 1971 : [recenzja] Marek Sokołowski Kazimierz Golczewski (aut. dzieła rec.) s. 375-379
O programie działalności Okręgowej Komisji Historycznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Olsztynie Michał Płocica s. 381-387