Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1996, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Diecezja warmińska w świetle procesów informacyjnych 'o życiu i obyczajach' nominatów królewskich na to biskupstwo w Polsce przedrozbiorowej Henryk Damian Wojtyska s. 3-27
Kościelna geografia historyczna diecezji pruskich (1243-1993) Bolesław Kumor s. 29-43
Urząd wicegeneralnego superintendenta - próba sanacji Kościoła ewangelickiego na Mazurach (1868-1876) Grzegorz Jasiński s. 45-65
Rosjanie na Warmii w 1914 roku : przyczynek do cierpień ludności cywilnej Bruno Riediger Rafał Wolski (tłum.) s. 67-79
Diecezja warmińska w latach 1945-1972 Julian Wojtkowski s. 81-100
Starostwa leckie (giżyckie) i ryńskie (od XIV do początków XVIII wieku) w historiografii i źródłach Grzegorz Białuński s. 101-112
Proces Żyda Izaaka Mejerowicza o bluźnierstwo przed sądem miejskim w Olecku w 1704 roku Jacek Wijaczka s. 113-119
Wspólnota Warmiaków w Niemczech po 1945 roku Brigitte Poschmann Rafał Wolski (tłum.) s. 121-127
"Ortsnamen baltischer Herkunft im südlichen Teil Ostpreussens = Nazwy miejscowe pochodzenia baltyckiego w południowej części Prus Wschodnich", Rozalia Przybytek, Stuttgart 1993 : [recenzja] Grzegorz Białuński Rozalia Przybytek (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Katalog dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu", T. I: (1251-1454), Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki, Warszawa 1994 : [recenzja] Waldemar Chorążyczewski Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) Janusz Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 131-136
"Ziemie Dzielnicy Pruskiej w polskich koncepcjach i działalności politycznej 1864-1939", Marian Mroczko, Gdańsk 1994 : [recenzja] Norbert Kasparek Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Wege nach Sarmatien, zehn Tage Preußenland" (Orte, Texte, Zeichen), Dietmar Albrecht, Lüneburg 1995 : [recenzja] Tadeusz Ostojski Dietmar Albrecht (aut. dzieła rec.) s. 138-141
"Katalog dokumentacji PKZ zabytków Polski zachodniej i północnej 1951-1993", Warszawa 1995 : [recenzja] Maria Przytocka s. 142
"Regionalizm - tradycja i współczesność. Materiały z sesji popularnonaukowej. Olsztyn 10-12 czerwca 1994", Olsztyn 1995 : [recenzja] Irena Pereszczako s. 143-145
"Olsztyn 1945-1995. Kultura - Nauka" : sprawozdanie z sesji Robert Syrwid s. 147-153
"Tożsamość kulturowa ludności Warmii i Mazur" : sprawozdanie z sesji Halina Murawska s. 154-156
"System stalinowski w Polsce" : sprawozdanie z sesji Witold Gieszczyński s. 157-158