Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1974, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys dziejów dodatków do "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1921-1939 Jan Chłosta s. 3-23
Warmiński okres życia Władysława Chróścielewskiego Edward Martuszewski s. 25-36
Praca przymusowa w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej : (w świetle wspomnień) Stanisława Badowska Bohdan Koziełło-Poklewski s. 37-84
"Nicolaus Copernicus 1473-1543. Domherr, Arzt, Astronom, Persönlichkeit und Geschichte", Bernhard-Maria Rosenberg, Göttingen-Frankfurt-Zürich 1973 : [recenzja] Zenon Nowak Bernhard-Maria Rosenberg (aut. dzieła rec.) s. 85-87
"Dzieje myśli kopernikowskiej", Tadeusz Przypkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Józef Lassota Tadeusz Przypkowski (aut. dzieła rec.) s. 87-88
"Zbiory przysłów mazurskich Hermanna Frischbiera", Tadeusz Oracki, "Literatura Ludowa" 1973, nr 4/5 : [recenzja] Tadeusz Swat Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 88-89
"Politik und Landwirtschaft in Ostpreussen 1919-1930. Untersuchung eines Strukturproblems in der Weimarer Republik", Dieter Hertz-Eichenrode, Köln und Opladen 1969 : [recenzja] Mieczysław Wojciechowski Dieter Hertz-Eichenrode (aut. dzieła rec.) s. 90-92
"Leksykon polactwa w Niemczech", Warszawa-Wrocław 1973 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz s. 92-96
Kopernikowskie Sympozjum Lekarzy w Olsztynie i Fromborku Stanisław Flis s. 97-101