Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1962, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadomość narodowa na ziemiach pruskich w XV-XVII w. Stanisław Herbst s. 3-10
Świadomość narodowa na Mazurach i Warmii w pieśni ludowej Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 11-48
Świadomość narodowa Mazurów i Warmiaków w polskich rachubach politycznych w latach 1870-1920 Tadeusz Grygier s. 49-93
Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 94-142
Otto von Gröben - przywódca opozycji stanów w Prusach Książęcych Barbara Janiszewska-Mincer s. 143-162
Rozwój przestrzenny miasta Gołdapi Irena Janosz-Biskupowa s. 163-172
Z powodu przedruku książki Gustawa Gizewiusza pt. "Die polnische Sprachfrage in Preussen" Andrzej Wojtkowski s. 173-186
Emigracja ludności wsi województwa olsztyńskiego do miast w latach 1953-1960 Stanisław Żyromski s. 187-225
Organizacja zarządzania oraz rozwój sił wytwórczych w gospodarstwach państwowych województwa olsztyńskiego w latach 1945-1961 Józef Mucha Bohdan Wilamowski s. 226-270
"Rocznik Białostocki" T. I, 1961 : [recenzja] Tadeusz Cieślak s. 271-274
"Rocznik Elbląski" T. I, 1961 : [recenzja] Antoni Łukaszewski s. 274-277
"Warmia i Mazury", Eugeniusz Paukszta, Warszawa 1962 : [recenzja] Tadeusz Oracki Eugeniusz Paukszta (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Elementy kultury dawnych Prusów w kulturze ludowej Warmii i Mazur", Józef Gajek, "Prace i Materiały Etnograficzne" T. XIX, Olsztyn 1960 : [recenzja] Romuald Odoj Józef Gajek (aut. dzieła rec.) s. 280-285
"W sprawie rejestru popisowego z czasów wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim", Zdzisław Spieralski, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" V, 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Zdzisław Spieralski (aut. dzieła rec.) s. 285-286
"Ostpreussische Domänenvorwerke im 16. und 17. Jahrhundert", Hans-Helmut Wächter, [w:] "Beihefte zum Jahrbuch der Albertus-Universität Königsberg/Pr.", Würzburg 1958 : [recenzja] Wacław Odyniec Hans-Helmut Wächter (aut. dzieła rec.) s. 286-287
"Kampania 1757 roku w Prusach Wschodnich", Mieczysław Wrzosek, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" V, 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Mieczysław Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Wspomnienia Warmiaka", Jan Baczewski, przedm. Bogusław Leśnodorski, Warszawa 1961: [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jan Baczewski (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) s. 290-294
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1961", Olsztyn 1961 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 294-295
Towarzystwo Internistów Polskich w Olsztynie Stanisław Flis s. 296-297
Bibliografia "Komunikatów Warmińsko-Mazurskich" za lata 1957-1961 Stanisław Flis s. 298-315
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia 1956-1960 [cz. 3] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 316-334