Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2003, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dietrich von Brandenburg : administracyjna i polityczna działalność dyplomaty z gałęzi pruskiej Zakonu Krzyżackiego w drugiej połowie XIV wieku Sławomir Jóźwiak s. 5-11
Nowe spojrzenie na Ignacego Krasickiego Stanisław Achremczyk s. 13-24
Wokół etosu pruskiej arystokracji : Prusy Wschodnie i zamach z 20 lipca 1944 r. we wspomnieniach Marion Gräfin Dönhoff Mirosław Ossowski s. 25-46
Jeszcze raz o powojennych próbach reaktywowania Liceum Krzemienieckiego w regionie warmińsko-mazurskim Małgorzata Ruchniewicz s. 47-55
Przemiany historycznej świadomości regionalnej mieszkańców Warmii i Mazur : (na przykładzie badań w Reszlu i Szczytnie) Janusz Hochleitner Izabela Lewandowska s. 57-74
Nowa monografia niemiecka o Mazurach Janusz Jasiński Andreas Kossert (aut. dzieła rec.) s. 75-91
"Rocznik Elbląski" T. 18, 2002 : [recenzja] Barbara Klassa s. 93-97
"Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce", Janusz Borowiak, Warszawa 1999 : [recenzja] Ryszard Michalak Janusz Borowiak (aut. dzieła rec.) s. 97-100
"Kościoły protestanckie i władze partyjno-państwowe w Polsce (1945-1956)", Ryszard Michalak, Warszawa 2002 : [recenzja] Alfred Czesla Ryszard Michalak (aut. dzieła rec.) s. 100-102
"Przesiedleńcy z Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem", Halina Murawska, Olsztyn 2000 : [recenzja] Małgorzata Ruchniewicz Halina Murawska (aut. dzieła rec.) s. 103-108
Biuletyn "Obwód Kaliningradzki" w 2002 roku Edmund Wojnowski s. 109-111
Sprawozdanie z sesji "Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich" Jerzy Kiełbik s. 113-115
"Krajobraz kulturowy ziem pruskich" : sprawozdanie z konferencji Jan Gancewski s. 117-119
Bohdan Jerzy Koziełło-Poklewski (1934-2002) Wojciech Wrzesiński s. 121-125
Bibliografia publikacji Bohdana Koziełło-Poklewskiego Jolanta Bierula s. 126-139