Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1967, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy gospodarcze programu mazurskiego ruchu ludowego Tadeusz Grygier s. 281-320
Koncepcje w zakresie osadnictwa rolniczego w województwie olsztyńskim w latach 1945-1948 Janusz Jaworowski Bohdan Wilamowski s. 321-360
Rewizje polskich bibliotek ludowych na Warmii i Mazurach w XIX wieku Jan Wróblewski s. 361-378
"Masurische Volks-Zeitung" - organ Mazurskiego Związku Ludowego : (fragment wspomnień) Fryderyk Mirosław Leyk s. 379-383
Materiały bibliograficzne do działalności Mazurskiego Związku Ludowego Jerzy Minakowski s. 384-392
Z dziejów walki o prawo wolnego wyboru polskich imion dla polskich dzieci w Niemczech w latach 1920-1939 Jan Boenigk s. 393-400
Zbrodnie olsztyńskiego landrata Tadeusz Cieślak s. 401-404
Udział Związku Samopomocy Chłopskiej w zagospodarowaniu Warmii i Mazur Mieczysław Porzuczek s. 405-418
"Miasta polskie w tysiącleciu", T. 1-2, pod red. nauk. Mateusza Siuchnińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, 1967, : [recenzja] Edward Martuszewski Mateusz Siuchniński (aut. dzieła rec.) s. 419-427
"Studia Warmińskie" T. 3, 1966 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski s. 428-432
"Polityka północna Zygmunta Luksemburskiego do roku 1411", Zenon Nowak, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 69, 1964, z. 1 : [recenzja] Józef Judziński Zenon Nowak (aut. dzieła rec.) s. 432-434
"Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego języka", Wiesław Bieńkowski, Olsztyn 1964 : [recenzja] Edward Martuszewski Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 434-435
"Spółdzielczość polska na ziemiach zachodnich i północnych 1918-1939", Kazimierz Pietrzak-Pawłowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Zygmunt Lietz Kazimierz Pietrzak-Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 436-439
"Z działalności ruchu ludowego na Mazurach i Warmii w latach 1945-1949", Józef Fajkowski, "Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego" 1966, nr 8 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Józef Fajkowski (aut. dzieła rec.) s. 439-441
Z zagadnień biograficznych Mikołaja Kopernika w nowszej literaturze Jerzy Sikorski s. 442-450
Obchody 70 rocznicy mazurskiego ruchu ludowego Stanisław Łoś s. 451-453
Związki Warmii i Mazur z całością ziem polskich Halina Judzińska s. 454-461
Seminarium demograficzne w Olsztynie Stanisław Żyromski s. 462-465
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Księżęcych "Etats-Ministerium" [cz. 10] Tadeusz Grygier s. 466-472